Η κοινωνία αποτελείται από διάφορες κοινωνικές ομάδες ατόμων και σκοπός αυτής της σειράς άρθρων θα είναι η πρόθεση εξέτασης μιας συγκεκριμένης ομάδας που την διακρίνει η ιδιαιτερότητά της και οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην σύγχρονη εποχή μας.

Στα άρθρα θα αποφύγουμε την επιφανειακή συζήτηση του πως θα έπρεπε τεχνικά να αποκαλείται ο ΑμεΑ συνάνθρωπος και συμπολίτης μας αλλά θα εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και προτάσεις πιθανών λύσεων / βελτίωσής των. Ο απώτερος σκοπός δεν θα είναι να χρυσώσουμε το χάπι ούτε να φανούμε ευγενέστεροι των υπολοίπων αλλά να συζητήσουμε το θέμα στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι ο κοινωνικός διαχωρισμός που συχνά νιώθει ότι αντιμετωπίζει λόγω της ιδιαιτερότητάς της.

Η πρόσβαση σε κτίρια και η καθημερινή μετακίνηση αναλόγως την περίσταση του ατόμου θα αποτελέσει θέμα συζήτησης όπως και η δυνατότητα εκπροσώπησης της στα κοινά του λαού μας και του κράτους.

Θα καλυφθεί η διαδικασία εκτίμησης της κάθε αρμόδιας επιτροπής και το πλαίσιο ποσόστωσης για τις ανάλογες καλύψεις και περιθάλψεις. Επίσης, θα καλυφθεί, η πρόσβαση στη παιδεία και τυχόν προσπάθειες ενημέρωσης και εξοικείωσης του κόσμου με το αντικείμενο συνοδευόμενη με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την εισαγωγή στο τι θα μπορεί ο αναγνώστης να αναμένει και οι παραπάνω επιγραμματικές αναφορές θα αποτελέσουν τη κύρια βάση για τη συζήτησή μας.

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερο και συγχρόνως χρήσιμο να αναφερθεί πως οι τοποθετήσεις θα γίνουν από άτομο που γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι και από εμπειρική σκοπιά.

 

Χρυσοβαλάντης Σούμμας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ