Στο πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 1944 ο ΕΛΑΣ (η στρατιωτική δύναμη του Κ.Κ.Ε.) είχε σχεδόν επικρατήσει πλήρως σε όλη την περιοχή των Αθηνών και μόνον ορισμένες εθνικές αντιστάσεις είχαν απομείνει. Εναντίον αυτών των βασικών εθνικών αντιστάσεων μαχόταν ο ΕΛΑΣ και ανατρέχουμε στο βιβλίο του Χρήστου Κοσσιώτη «Ερανίσματα, Η Λαοκρατία των 33 ημερών» σελ. 147-152, για να καταγράψουμε ένα γεγονός που συνέβη τότε και που αδυνατεί να το κατανοήσει ελληνικός νους.

Το γεγονός αυτό έχει ως εξής:

Ιδιαιτέρα προσπάθεια εκ μέρους του ΕΛΑΣ καταβλήθηκε, κατά τις επόμενες ημέρες, για την εξουδετέρωση των βασικών εθνικών αντιστάσεων, του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, της Σχολής Ευελπίδων, της ΙΙΙ Ε.Ο.Τ. και της Σχολής Χωροφυλακής. Στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη οι Ελασίτες, μετά την εξουδετέρωση των περιμετρικών φυλακίων, κατώρθωσαν να ανατινάξουν μέρος του μανδροτοίχου στο Νότιο Τμήμα, αλλά δεν κατώρθωσαν να εισχωρήσουν στον εσωτερικό χώρο του Στρατοπέδου. Το Σ.Χ.Μ. παρέμενε απόρθητο. Ούτε κατά των άλλων εθνικών αντιστάσεων κατώρθωσε ο Ε.Λ.Α.Σ. να επιτύχει κάτι το ουσιαστικό. Και η Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Χωροφυλακής αλλά κυρίως η ΙΙΙ ΕΟΤ, αντιμετώπιζαν με επιτυχία όλες τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ. Κατά το διάστημα αυτό αναφέρεται η έκδοση μιας εντολής εκτελέσεως ενός αποτροπαίου εγκλήματος εκ μέρους του υπευθύνου αρχηγού της Κ.Ο.Α. Αθηνών, για ανατίναξη της Ακροπόλεως. Αδυνατεί να το επεξεργασθεί ένα τέτοιο έγκλημα ο νους ενός ανθρώπου και μάλιστα Έλληνος. Ένα μνημείο, που σεβάστηκαν τόσοι αιώνες, τόσοι βάρβαροι επιδρομείς, η ταυτότητα της πόλεως των Αθηνών, η Ακρόπολις, έπρεπε να ανατιναχθεί για τη δόξα του Κ.Κ.Ε. Ο υπεύθυνος αρχηγός της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Αθηνών (Κ.Ο.Α.) Βασίλειος Μπαρτζιώτας, με το ψευδώνυμο «Φάνης» εζήλεψε τη «δόξα» του «Ηροστράτου» και έδωσε εντολή στο διοικητή του τμήματος του ΕΛΑΣ που ήταν στην Ακρόπολη να ανατινάξει το μνημείο!

Και να πώς καταγράφεται αυτό το γεγονός στην δεύτερη συνέχεια της καταγραφής του ιστορήματος του ιστορικού – δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Βοβολίνη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 16ης Ιανουαρίου 1968 με τίτλο «ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ ΤΟΥ 1944».

«… Διαρκούντος του δεκεμβριανού «λουτρού αίματος» (αποκαλύπτεται εις επίσημον στρατιωτικήν έκθεσιν), ο πρώην εκπαιδευτικός Ιωάννης Λογοθέτης διοικητής τμήματος του Ε.Λ.Α.Σ., έλαβε διαταγήν του Μπαρτζιώτα – Φάνη (σ.σ. το επώνυμο «Μπαρτζιώτας», αναφέρεται ως «Μπαρτζώκας» στην επίσημη στρατιωτική καταγραφή «Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» εκδόσεως Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού του Αρχηγείου Στρατού), να ανατινάξη την Ακρόπολιν των Αθηνών. Αδυνατών δε να πιστεύσει ότι η ανήκουστος αυτή διαταγή προήρχετο από την ηγεσίαν του Κ.Κ.Ε. ανεφέρθη αφελώς εις το πολιτικόν γραφείον του κόμματος και εζήτησε να εξετασθή μήπως ο εκ των μελών του και γραμματεύς της Κ.Ο.Α. ήτο αντιδραστικός ή πράκτωρ κάποιας ξένης δυνάμεως. Έλαβεν όμως την επίσημον απάντησιν ότι η εντολή του «Φάνη», ήτο της εγκρίσεως ολοκλήρου του πολιτικού γραφείου του Κ.Κ.Ε. (η υπογράμμιση είναι δική μας). Τελικώς δε η Ακρόπολις διεσώθη ως εκ θαύματος, διότι το τμήμα του Λογοθέτη, μέχρις ότου λάβη τας επιδοκιμαστικάς διευκρινήσεις της ηγεσίας του κομμουνιστικού κόμματος δια την ανατίναξίν της, είχεν υποχωρήσει από την περιοχήν του Ιερού Βράχου…».

Ευτυχώς, η δυσπιστία και καχυποψία που κυριαρχούσε μεταξύ των στελεχών του Κ.Κ.Ε., υπήρξε η αιτία να σωθεί από την ανατίναξη το μεγαλύτερο μνημείο των αιώνων, η «Ακρόπολις» των Αθηνών.

Πράγματι ένα Τάγμα Βρεττανών (το 5ο) με δύο λόχους μαζί με 3 άρματα μάχης, έστειλε τον έναν Λόχο να καταλάβει την Ακρόπολη. Ο Λόχος αυτός σε συνεργασία με δυνάμεις χωροφυλακής, έλυσε την πολιορκία του τμήματος Μεταγωγών και ξεκαθάρισε τις εστίες αντιστάσεως των Ελασιτών στις διασταυρώσεις των οδών Νικοδήμου – Κυδαθηναίων, Νικοδήμου – Αδριανού, Πέτα – Αστερίου, και Υπερείδου – Αστερίου, το εσπέρας δε ανήλθεν επί της Ακροπόλεως, την οποίαν και διατήρησεν.

Τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν με τη δράση της οργανώσεως «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» ίσως αποτελούν πρόδρομα σημάδια επανόδου εκείνης της εποχής της λαοκρατίας και των λαϊκών δικαστηρίων, καταλύοντας έτσι κάθε έννοια Κράτους, που λειτουργεί με νόμους και όχι με αυθαίρετες ενέργειες αυτοδικίας ή άλλων παρανόμων ενεργειών οργανωμένων μειοψηφιών.

 

Τάσος Συμιγδαλάς

Εκδότης Ήλεκτρον

Επικεφαλής Κ.Υ.Μ.Α. Ελληνισμού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ