Το Δημογραφικό αποτελεί ίσως ένα από τα κορυφαία προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών, με τους δείκτες συνεχώς να βαίνουν αρνητικοί. Όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για να αυξηθούμε σαν Έλληνες αλλά αντίθετα εργαζόντουσαν στο να αποδίδονται όλο και περισσότερες υπηκοότητες σε Αφρικανικούς και Ασιατικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται με γενναία οικονομικά και δημοσιονομικά κίνητρα, με παροχές και με ελαφρύνσεις στις Ελληνικές οικογένειες, ώστε να κάνουμε περισσότερα παιδιά, αλλά και με την επιπλέον στήριξη των πολυτέκνων.

Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια όντας ο κύριος πυρήνας της κοινωνίας μας θα πρέπει να έλθει στο προσκήνιο με την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του.

 • Προϋπόθεση των οικογενειακών επιδομάτων να είναι η ελληνική υπηκοότητα που θα έχει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων.
 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στα έξοδα τοκετού της μητέρας και του νεογνού.
 • Αύξηση του αριθμού των βρεφονηπιακών σταθμών, αλλαγή των κριτηρίων επιλογής υπέρ των Ελλήνων πολιτών και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς. Σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα προτεραιότητα και μέγιστη μέριμνα στον Έλληνα.
 • Απαλλαγή στις φορολογικές υποχρεώσεις για κάθε παιδί και μέχρι την ενηλικίωσή του. Τα τέκνα παύουν να αποτελούν φορολογικό τεκμήριο.
 • Οικογένειες άνω των 4 τέκνων, το 50% αυτών θα εισέρχεται σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές άνευ εξετάσεων.

Παιδιά οικογενειών που έχουν από τρία τέκνα και πάνω μετεγγράφονται αυτόματα σε πανεπιστημιακές σχολές στον τόπο κατοικίας της οικογένειας.

«Επιδότηση» ενοικίου μέσω αύξησης του αφορολόγητου σε οικογένειες που έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία και διαμένουν σε μισθωμένη οικία.

Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε νέες και νέους εργαζόμενους γονείς έως 30 ετών.

 • Γονείς που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Σώματα Ασφαλείας και έχουν από τρία τέκνα και άνω μετατίθενται αυτόματα στον τόπο κατοικίας της οικογένειας.
 • Κίνητρα και φοροελαφρύνσεις για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, με στόχο να ενισχυθεί η δημογραφική κατανομή και η ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.
 • Ανάπτυξη δομών στήριξης για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
 • Δημιουργία Υπηρεσίας Δημογραφικής Στρατηγικής για τον καλύτερο έλεγχο της δημογραφικής εξέλιξης, την αξιολόγηση των δεδομένων και των μέτρων και την τροποποίηση των κινήτρων – αντικινήτρων.

Η Εθνική κυριαρχία της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • Επέκταση των Ελληνικών Εθνικών χωρικών υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου στα όρια που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Ότι παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ίπταται παρανόμως πάνω από ελληνικό έδαφος θα πρέπει να αναχαιτίζεται, βυθίζεται ή καταρρίπτεται.
 • Η διακήρυξη της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) σε όλη την επικράτεια και στα πλήρη όρια που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, με άμεση συμφωνία ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την ολοκλήρωση αυτής με την Αίγυπτο. Το Δικαστήριο της Χάγης αποτελεί έλλειψη κυριαρχίας και διπλωματικό πισωγύρισμα. Όχι στην συνεκμετάλλευση και στην παραχώρηση σπιθαμής ελληνικής γης με την Τουρκία.
 • Όχι στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νήσων, ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, τόσο λόγο των αμφισβητήσεων του ελληνικού κυριαρχικού χώρου από τις γειτονικές χώρες όσο και για λόγους ασφάλειας και ακεραιότητας από τις ορδές των λαθρομεταναστών.
 • Ουσιαστική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκληρή πολιτική στάση έναντι στο διαχρονικό ανθρωπιστικό και εδαφικό έγκλημα της Τουρκίας στην Κύπρο. Απαιτείται η άμεση αποχώρηση των Τούρκων εποίκων και η επιστροφή των Ελλήνων προσφύγων στις εστίες τους και η επανένωση του νησιού με την μητέρα Ελλάδα. Εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας – Κύπρου με την μεταστάθμευση ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο και ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα, σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, ώστε σε συνδυασμό με τις ελληνικές δυνάμεις να αποτελούν μια αδιαπέραστη ασπίδα του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.
 • Καταγγελία και πτώση της προδοτικής και εθνικά επιζήμιας ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’.
 • Στήριξη και ενίσχυση του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου σε όλα τα επίπεδα.
 • Στήριξη του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
 • Στήριξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας τόσο για εθνική χρήση όσο  και για τις παγκόσμιες αγορές.
 • Μισθολογικές αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι το καλύτερο οπλικό σύστημα και κυρίως στα Όπλα και Σώματα με το μεγαλύτερο αμυντικό βάρος (Πιλότοι μαχητικών, Ειδικές Δυνάμεις κ.α.).
 • Δημιουργία οικισμών και ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων για την μόνιμη στέγαση ΟΛΩΝ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Υποχρεωτική θητεία 12 μηνών για τους άνδρες.

Προαιρετική θητεία 6 μηνών για τις γυναίκες.

 • Ενίσχυση του προγράμματος Εθνοφυλακής στις ακριτικές περιοχές.
 • Σύσταση μονάδων Εφέδρων σε όλη την επικράτεια και ομάδων Πολιτοφυλακής στα αστικά κέντρα πάντα υπό την επίβλεψη και συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Θεωρούμε ότι το λεγόμενο ‘’Λαθρομεταναστευτικό’’, δηλαδή η συνεχιζόμενη παράνομη εισροή αλλοεθνών, αποτελεί ένα οργανωμένο σχέδιο πληθυσμιακής, φυλετικής και πολιτισμικής αλλοίωσης, που υπηρετείται εξίσου από όλα τα μεγάλα κόμματα και τους ακόλουθούς τους. Η ασφαλή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών καθίσταται πλέον αδύνατη και σταδιακά εμφανίζονται προβλήματα ελεύθερης και ασφαλής πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές.

 • Θα πρέπει να εφαρμοστεί συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για το μεταναστευτικό που θα είναι διαχρονική και θα υπερβαίνει τόσο κομματικές πολιτικές όσο και ευρωπαϊκούς περιορισμούς.
 • Όποιος μπαίνει στη χώρα παράνομα, χωρίς να συντρέχει πραγματικός λόγος ασύλου, δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Άμεση απέλαση. Τα καθεστώτα ασύλου που έχουν ήδη δοθεί, πρέπει να επανεξετάζονται.
 • Οι λαθρομετανάστες που διαπράττουν εγκληματικές πράξεις πρέπει να συλλαμβάνονται και να μεταφέρονται αυτόματα σε απομακρυσμένα, κλειστά κέντρα κράτησης με τελεσίδικη διαταγή απέλασης, μέχρι οι χώρες προέλευσής ή καταγωγής του να τους δεχθούν πίσω.
 • Οι απαράδεκτες συμφωνίες εισαγωγής εποχικών εργατών με εχθρικές χώρες, όπως το Πακιστάν, πρέπει να ακυρωθούν.
 • Η ασυλία των ΜΚΟ να παύσει. Οι υπεύθυνοι των ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί με διακινητές, να συλληφθούν, να δικαστούν και να φυλακιστούν. Επίσης θα πρέπει να αναστέλλεται ή να παύει η λειτουργία των ΜΚΟ που αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε τέτοιες παρανομίες.
 • Πρέπει να απαγορευθεί η περιβολή της μπούρκας στους δημόσιους χώρους, στα δημόσια σχολεία και υπηρεσίες.
 • Να σφραγιστούν άμεσα όλα ανεξαιρέτως τα παράνομα ισλαμικά τεμένη και να σταματήσουν όλα τα επιδόματα σε παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς.
 • Κανείς, που μπαίνει στην Ελλάδα παράνομα, δεν δικαιολογείται να έχει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ούτε κοινωνική ασφάλιση. Επιβολή προστίμων σε εταιρείες που εργάζονται παράνομοι μετανάστες. Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που δεν συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την κάλυψη τους με άνεργο εργατικό δυναμικό με ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα προτιμώντας μετανάστες.
 • Αυστηροποίηση των μέτρων αποστολής εμβασμάτων των μεταναστών με την επιβολή συγκεκριμένου ορίου μεταφοράς και μέτρων αξιοποίησης τους στην ελληνική οικονομία.
 • Τέλος, η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να τερματίσει άμεσα, ακόμα και μονομερώς, όλα τα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα που δημιουργούν γκέτο στις πόλεις μας.
 • Η άμεση αποστολή πλωτών μέσων από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες για την φύλαξη των εθνικών χωρικών υδάτων που είναι και ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα.

Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την διατροφική αυτονομία και αυτάρκεια της Ελλάδος.

 • Ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αειφόρο ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων (γη, νερό , αέρας). ΟΧΙ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εις βάρος των αξιοποιήσιμων στον πρωτογενή τομέα εκτάσεων.
 • Όχι στις διεθνιστικές ατζέντες ελέγχου των καλλιεργειών με επιβολή μεταλλαγμένων και αμφιβόλου για την ανθρώπινη υγεία σπόρων. Επαναφορά στις αρχαίες βιολογικές σπορές και στις καλλιέργειες πρωτόσπορου.
 • Η Ελλάδα έχει καταντήσει ουραγός στην κτηνοτροφία και γεωργία. Απαιτείται παύση πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών από τρίτες χώρες. Στήριξη και αναδιοργάνωση των ελληνικών παραγωγών.
 • Στήριξη με παροχές και προνόμια του αγροτικού πληθυσμού για παραμονή τους σε ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές που έχει μειωθεί ο πρωτογενής τομέας, λόγο της αποτυχημένης αποκέντρωσης όλων των διατελεσάντων κυβερνήσεων.
 • Μεγαλύτεροι δασμοί σε προϊόντα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη και διαφύλαξη της εμπορευσιμότητας των ελληνικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
 • Σύναψη διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής προϊόντων (είδος με είδος) χωρίς την υποχρεωτική χρήση συναλλάγματος.
 • Επαναφορά και στήριξη προϊόντων όπως τα ζαχαρότευτλα.

Απαραίτητη η κάλυψη των εθνικών αναγκών για ζάχαρη.

 • Επίτευξη της μέγιστης απορρόφησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Αναδιάρθρωση συνεταιρισμών τόσο σε θέματα λειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και στην προσαρμοστικότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Εμπορίου.
 • Θέσπιση ελαχίστων τιμών χονδρικής πώλησης από παραγωγούς ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία της παραγωγής και ταυτόχρονα να μειώνεται η διαπραγματευτική πίεση των μεσαζόντων και εμπόρων εις βάρος των παραγωγών.
 • Ίδρυση Υφυπουργείου Αγροτουρισμού για καλύτερη στόχευση, αξιοποίηση και συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Τουρισμού, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αγροτουρισμός είναι η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών και γενικότερα της υπαίθρου, με την ανάδειξη και στήριξη:

 • Της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
 • Της δημιουργίας και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων.
 • Της μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών.
 • Του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής.

Οι εμπλεκόμενοι στον αγροτουρισμό εκτός του ότι παράγουν τοπικά προϊόντα συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου, αναδεικνύουν και διατηρούν την πολιτισμική κληρονομιά και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίες, τόσο ετήσιες όσο και εποχικές.

 • Υποστήριξη του μελισσοκομικού τομέα.

Η μέλισσα αποτελεί πηγή ζωής για τη χλωρίδα καθώς βοηθάει στην ανθοφορία και στην ισορροπία της αλλά και με τα προϊόντα της που είναι ευεργετικά για τον άνθρωπο.

Τα έτη 2017-2019 οι μελισσοκόμοι ανήρχοντο σε 24.000, ενώ τα έτη 2000-2022 ανήρχοντο σε 9.000.

Η μελισσοκομία επλήγη από την καταστροφή των δασών, λόγο της κρατικής αμέλειας, και λόγο των επικίνδυνων εισαγόμενων μελιών από τρίτες χώρες.

Για την στήριξη της μελισσοκομίας απαιτείται:

 • Επιδοτήσεις στους νέους μελισσοκόμους.
 • Αεροπορικός βομβαρδισμός σπόρων με φυτά κατάλληλα για μελισσοκομική χρήση σε άγονες, καμένες και ακαλλιέργητες εκτάσεις.
 • Παύση των εισαγωγών, από τις βαλκανικές χώρες, μελιού αμφιβόλου ποιότητας που εμπλουτίζεται με επικίνδυνα στοιχεία (όχι μέλι) από την Κίνα. Καταπολέμηση της νοθείας και των παράνομων ελληνοποιήσεων μελιού.

 

Είμαστε Έλληνες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και αποφασισμένοι να προασπίσουμε τη συνέχεια της Ελληνικότητας και της ταυτότητας του λαού και του τόπου μας, σε μια Ευρώπη που έχει ρίξει τις πολιτιστικές τις άμυνες εδώ και πολλά χρόνια. Ως ιδεολογικά συντηρητικοί σεβόμαστε κάθε έθνος, αξιώνοντας ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό στο δικό μας, στη γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά μας, που αποτελούν θεμέλιο της Ευρώπης και της Δύσης. Την βαθιά ριζωμένη σχέση του ελληνικού λαού με την Ορθοδοξία ρυθμίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος με το προοίμιο, το άρθρο 3 και το άρθρο 16, υποχρεώνοντας την πολιτεία να καλλιεργεί την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων πολιτών.

Αυτό που πρέπει να κάνει απενοχοποιημένα το ελληνικό κράτος γενικώς και η παιδεία ειδικότερα, χέρι-χέρι με την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και σκέψης, είναι να θέσει ξανά τη θρησκεία μας στο προσκήνιο, ως ηθικό αντίβαρο στον περιρρέοντα μηδενισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα των θρησκευτικών για τους μαθητές χριστιανικού θρησκεύματος πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία κατήχησης. Το μάθημα των Θρησκευτικών οφείλει να επιστρέψει στον χριστιανικό του χαρακτήρα, με αναφορά τόσο στην Αγία Γραφή, όσο και στην ελληνορθόδοξη παράδοση και πατερική γραμματεία. Τα θρησκευτικά είναι μάθημα υποχρεωτικό για κάθε χριστιανό μαθητή. Για τους μη χριστιανούς μαθητές προβλέπεται η επιλογή του μαθήματος της θρησκειολογίας. Πιστεύουμε στην ανεξιθρησκία και υποστηρίζουμε τον απόλυτο σεβασμό σε αυτήν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στο ίδιο συνταγματικό πνεύμα, η σχολική μέρα, για τους χριστιανούς μαθητές που το επιθυμούν, ξεκινά με προσευχή. Προβλέπεται τουλάχιστον ένας χριστιανικός χώρος προσευχής ανά σχολείο.

Είμαστε Έλληνες – και αυτό σημαίνει πως είμαστε κοινωνοί μιας παράδοσης πολλών χιλιάδων ετών, που διαμόρφωσε τον δυτικό πολιτισμό και κατόπιν σφράγισε την χριστιανική θρησκεία, αφού μεταλαμπαδεύτηκε παντού χάρις την Ελληνική γλώσσα. Η συνέχισή της επαφίεται σε εμάς. Στην εποχή του ακραίου διεθνισμού, που ενδύεται τον μανδύα ενός ψευδεπίγραφου φιλελευθερισμού, απορρίπτουμε τη γενική ομογενοποίηση και τη μετατροπή των εθνών – κρατών, με πρώτου του δικού μας, σε ενιαίο πολυφυλετικό και άθεο – άθρησκο μωσαϊκό. Τιμάμε και υποστηρίζουμε την ταυτότητά μας και στοχεύουμε στην καλλιέργεια και την προώθησή της από την πολιτεία με κάθε μέσο και τρόπο.

 

Τάσος Συμιγδαλάς
Εκδότης Ήλεκτρον
Επικεφαλής Κ.Υ.Μ.Α Ελληνισμού
Γ.Γ κόμματος “Φωνή Λογικής – Αφροδίτη Λατινοπούλου”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ