Η λέξη «καλάθι» που προσδιορίζει ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, φοριέται πολύ τον τελευταίο καιρό και έχει λοιδορηθεί αλλά και υμνηθεί δεόντως γι’ αυτό θέλαμε σήμερα να τη χρησιμοποιήσουμε για να καθορίσουμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να περιέχει αυτό το καλάθι του Εθνικισμού, για να ανταποκρίνεται στην αποστολή του.

Ας εξηγήσουμε όμως πρώτα τι σημαίνει εθνικισμός. «Εθνικισμός», κατά την εγκυκλοπαίδεια, «καλείται η συνεχής και επίμονος προσπάθεια προς πραγματοποίησιν του ανωτάτου ορίου των ιδεωδών ενός Έθνους και η τάσις προς επιβολήν της εννοίας αυτού εντός των ορίων του δια της αποκρούσεως επιβουλής προερχομένης εξ άλλου έθνους ή δια της συγχωνεύσεως εις εν όλον των χωρισμένων μερών του αυτού έθνους». (Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ» λήμμα “Εθνικισμός”). Και στο επίτομο λεξικό «ΗΛΙΟΥ» αναγράφεται στο αντίστοιχο λήμμα ότι «Εθνικισμός είναι η αγάπη και προσήλωσις προς το ίδιον Έθνος εκδηλούμενη εις προσπάθειαν πραγματοποιήσεως των εθνικών συμφερόντων και ιδεωδών».

Υπάρχει και η έννοια του εθνισμού, που κατά τα ίδια εγκυκλοπαιδικά λεξικά, είναι «ο ψυχικός και πνευματικός σύνδεσμος του ανθρώπου προς το έθνος του, η αγάπη και η αφισίωσίς του προς αυτό. Η γνησία και ανιδιοτελής εκδήλωσις του εθνικού συναισθήματος, η αποβλέπουσα εις την καλλιέργειαν και παραγωγήν όλων των κοινωνικών και ανθρωπίνων ιδανικών εντός των ορίων μιας και της αυτής εθνότητος».

Η διαφορά μεταξύ εθνικισμού και εθνισμού είναι ότι ο εθνισμός περιορίζεται στο συνειδησιακό και πνευματικό επίπεδο, ενώ ο εθνικισμός περιλαμβάνει και τη δράση προς υλοποίηση των ιδεωδών του έθνους.

Έθνος δε, κατά τα ίδια λεξικά είναι «σύνολον ανθρώπων κοινής καταγωγής, κοινών παραδόσεων, κοινής ιστορίας και κοινών ηθών και εθίμων» και κατά το επίτομο λεξικό είναι «ομάς ανθρώπων συνδεομένων δια κοινού βίου μακροτάτης περιόδου και εχόντων συνείδησιν αυτού, υπό την έννοια υπάρξεως κεντρικού φυλεκτικού πυρήνος».

Το Έθνος άλλοτε ταυτίζεται με την εκτατική έννοια της Πατρίδος και άλλοτε διαφέρει. Για την Ελλάδα η Πατρίδα υπολείπεται του Έθνους, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται στα όρια του Ελληνικού κράτους που αποτελεί την Πατρίδα, αλλά περιλαμβάνει όλους τους Έλληνες οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Γι’ αυτό επιλέξαμε να ονομάσουμε το καλάθι μας, «καλάθι του εθνικισμού» και όχι «καλάθι του πατριωτισμού».
Ας δούμε όμως τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το καλάθι του εθνικισμού και τι όχι, ξεκινώντας από το τι δεν πρέπει να περιέχει. Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθεί, είναι ο “εγωισμός”, αυτό το κυρίαρχο συναίσθημα των ανθρώπων που θέλουν να εκπροσωπούν τον εθνικισμό στην πατρίδα μας. Δεν χωράει ο εγωισμός στο καλάθι του εθνικισμού. Ο εθνικιστής δεν είναι εγωιστής. Το κυρίαρχο συναίσθημά του είναι η έννοια του έθνους. Ακούμε πολλές φορές και κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι «είμαστε Πατριώτες αλλά όχι Εθνικιστές». Αν αυτό ισχύσει για την Ελλάδα, τότε αυτόματα απορρίπτουμε τον εκτός ορίων του Ελληνικού κράτους, ελληνισμό, που είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που βρίσκεται εντός των ορίων του κράτους.

Εκτός από το στοιχείο του εγωισμού πρέπει να απορριφθεί η αθέμιτη επιδίωξη αρχηγικής προβολής έναντι των άλλων εθνικιστών. Οι αγωνιστές εθνικιστές δεν πρέπει να προσβλέπουν στην αρχηγική επιδίωξή τους, αλλά στη μέγιστη δυνατή προσφορά τους, με τη βεβαιότητα ότι μόνο έτσι ικανοποιούν τη συνειδησιακή τους υποχρέωση, διαφορετικά υπηρετούν το ατομικό τους συμφέρον, που είναι απορριπτέο από το καλάθι του εθνικισμού.
Η ιδιοτέλεια είναι ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο και δεν έχει θέση στο καλάθι.

Οι αλληλοκατηγορίες του ενός προς τον άλλον και το μίσος που εμφιλοχωρεί στις τάξεις τους, είναι απαράδεκτα στοιχεία για το καλάθι του εθνικισμού, γιατί όπως λέγει και ο εθνικός μας ποιητής σε μια στροφή του ποιήματός του προς την ελευθερία «αν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει ελευθεριά».
Προσδιορίζοντας αυτά, ή τουλάχιστον ορισμένους από τους βασικότερους παράγοντες, που δεν πρέπει να περιληφθούν στο καλάθι του εθνικισμού, αυτόματα οδηγούμαστε σε εκείνους τους παράγοντες, σε κείνα τα στοιχεία, σε κείνους τους εκπροσώπους του εθνικισμού, που δέχονται ειλικρινά να εγκαταλείψουν εκτός καλαθιού τα αρνητικά στοιχεία που ενδεχομένως κουβαλούν μαζί τους. Ένα είναι το έθνος των Ελλήνων, ένα και μοναδικό, που έχει συμβάλλει όσο κανένα άλλο έθνος στην παγκόσμια πολιτισμική δημιουργία. Ό,τι προσδιορίζει το έθνος είναι αυτό που δικαιούται να περιληφθεί στο καλάθι του εθνικισμού, όχι για φθηνή κατανάλωση, αλλά για να γαλουχήσει και να διαθρέψει ψυχές και ανθρώπους προς την υλοποίηση των ιδανικών του Έθνους, την οικογένεια, την Πατρίδα, τη θρησκεία.

Όταν αυτά, τα φθαρμένα από τον χρόνο ιδανικά, αλλά πάντα ακλόνητα στοιχεία προσδιορισμού υγιούς κοινωνίας, δεν αποτελούν τα σημεία αναφοράς για πρόοδο και ευημερία, τότε η κοινωνία αποδιοργανώνεται και καταλήγουμε στα σημερινά κοινωνικά φαινόμενα, που όλους, θέλουμε να πιστεύουμε, στεναχωρούν και πικραίνουν, όταν τα ακούμε από τα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η οικογένεια από βασικό κύτταρο της κοινωνίας, έγινε εταιρεία συμβαλλομένων ανθρώπων προς κερδοσκοπία και εκμετάλλευση. Η Πατρίδα λοιδορείται ως αναχρονιστικός οργανισμός, η δε θρησκεία έχει χάσει την πίστη της στον άνθρωπο και προσπαθεί να επιβιώσει στα μοναστήρια και τις σκήτες των Μονών.

Το «καλάθι του εθνικισμού» αν θέλουμε να συμβάλλει στη δημιουργία, πρέπει να γεμίσει με ανθρώπους που σέβονται την οικογένειά τους, αγαπούν την Πατρίδα τους, την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο το Έθνος των Ελλήνων και πιστεύουν στην αγάπη του Χριστού, αγωνιζόμενοι να ξαναναστήσουν τα ιδανικά του έθνους, που άφρονες και «εθνοαποδοημητές» έχουν εξοστρακίσει από την κοινωνία.

Ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη μεταξύ των εκπροσώπων του εθνικιστικού χώρου ακόμη και του εθνισμού, είναι στοιχεία που πρέπει να περισσεύουν στο «καλάθι» για να μπορεί να τα γεύονται και πολλοί άλλοι και να προσχωρούν στην προσπάθεια του στησίματος των ιδανικών στα βάθρα τους, για να διδάσκουν και να καθοδηγούν την κοινωνία προς την πρόοδο και τη δημιουργία. Βασικό κριτήριο για να περιληφθεί κάποιος στον κατάλογο του καλαθιού του εθνικισμού πρέπει να είναι η προσφορά και όχι η επιδίωξη διεκδίκησης οφιτσίων.

Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές στο Έθνος των Ελλήνων!!!

Τάσος Συμιγδαλάς
Εκδότης Ήλεκτρον
Επικεφαλής Κ.Υ.Μ.Α Ελληνισμού.
Κίνημα Υπέρ Μνήμης Αξιών Ελληνισμού (Κ.Υ.Μ.Α)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ